Historiske begivenhede i anlægsfase, indvielser m.v